INSCHRIJVEN / HERNIEUWEN LICENTIE VSB

HOME >> INFO

INSCHRIJVEN OF LICENTIE HERNIEUWEN

INSCHRIJVEN OF LICENTIE HERNIEUWEN


Om lid te worden of lid te blijven bij schermclub Excalibur dienen de vier onderstaande documenten én de betaling van het lidgeld overgemaakt worden voor 20 september.

(en Sportpassers voor 20 oktober).


Het lidgeld dient overgemaakt te worden op de rekening van de club:

IBAN: BE54 1430 6660 9597

BIC: GEBABEBB

 


Opgelet! Wie op 1 oktober* niet in orde is,

zal niet actief mogen deelnemen aan de schermles. Dit omwille van de verzekering.


Bovendien wordt er 15 euro administratiekost in rekening gebracht!


* sportpassers: 1 november

Download hier:


LEDENINFORMATIEFICHE

(De eerste pagina volledig invullen en op de tweede pagina handtekening (+18) plaatsen aub)

(vernieuwd vanaf seizoen 2020-2021)


MEDISCH ATTEST

(vernieuwd vanaf seizoen 2016-2017)ALGEMENE PRIVACYVERKLARING EXCALIBUR (GDPR)

(vernieuwd vanaf 25 mei 2018)PRIVACYVERKLARING VSB (GDPR)

(nieuw vanaf seizoen 2018-2019)


Hulp nodig bij het invullen van de documenten? Welke pagina's moet ik het bestuur bezorgen?

 klik HIER


Deze  4  documenten dienen volledig ingevuld, gehandtekend én tijdig aan het bestuur terug bezorgd te worden.


Controleer ook uw persoonlijke gegevens in Ophardt Online

1. LEDENINFORMATIEFICHE (het document kan je links downloaden)

dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden door ouders/voogd of door de schermer (+18j.) zelf.


2. MEDISCH ATTEST (het document kan je links downloaden)

Nieuwe procedure VANAF 1/09/2016.

Een Pre Participatie Screening (PPS) is verplicht. Dat betekent dat iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid van de VSB, ongeacht de leeftijd, verplicht gescreend moet worden door een arts. Vervolgens is een jaarlijks nazicht nodig voor deelnemers aan selectietornooien (niet opgelegd door de Medische Commissie, maar internationaal meestal vereist), en voor alle andere schermers een tweejaarlijks (voor seizoen 2015-2016 en ervoor was dat jaarlijks) of vijfjaarlijks nazicht, naargelang van de leeftijd (waarbij de leeftijdsgrenzen aangepast zijn).


Elke schermer die zich voor het eerst aansluit, heeft een nieuw medisch attest nodig.

Elke schermer die zich opnieuw aansluit na gedurende minstens één seizoen niet vergund geweest te zijn, heeft een nieuw medisch attest nodig.

Een schermer die reeds eerder aangesloten was, en onafgebroken aangesloten is gebleven, heeft een nieuw medisch attest nodig met volgende frequentie:

a. Jaarlijks voor schermers die deelnemen aan selectietornooien

b. Tweejaarlijks voor schermers jonger dan 14 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien

c. Tweejaarlijks voor schermers ouder dan 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien

d. Vijfjaarlijks voor schermers van 14 tot en met 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien


Het document bevat:

- de inleiding en instructies

- het medische attest

- het protocol

 

Neem de volledige afdruk mee naar je arts. Vestig indien nodig de aandacht van je arts op het te volgen protocol.3. ALGEMENE PRIVACVERKALRING EXCALIBUR (het document kan je links downloaden) dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden door ouders/voogd of door de schermer (+18j.) zelf.


4. PRIVACVERKALRING VSB (het document kan je links downloaden) dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden door ouders/voogd of door de schermer (+18j.) zelf.